top of page
4. NODARBĪBA

Pirms ķeramies klāt sarežģītākiem kreisās rokas uzdevumiem, svarīga ir tās pareiza nostādīšana. Apgūsim arī dažas bieži lietotas labās rokas tehnikas, gan spēlējot ar pirkstiem, gan arī ar mediatoru.

5. NODARBĪBA

Iemācīsimies la minora un do mažora gammas vienā oktāvā pirmajā pozīcijā ar brīvajām stīgām. Ģitāristiem svarīgi zināt nošu burtu nosaukumus, jo ģitāristi akordus pārsvarā pieraksta ar burtiem - iemācīsimies arī tos!

6. NODARBĪBA

Apgūsim populārākos akordus ar brīvajām stīgām. Apgūstot tos, būs iespējams spēlēt pavadījumu populārām dziesmām.

1. NODARBĪBA

Pirms ķeramies pie mācību uzdevumiem, parunāsim par ģitāras uzbūvi un iemācīsimies stīgu, ladu un kreisās rokas pirkstu ciparu apzīmējumus, kā arī labās rokas pirkstu burtu apzīmējumus. Vēl iemācīsimies, kā nolasīt ģitāras tabulatūru un akordu zīmējumus.

2. NODARBĪBA

Sāksim ar labās rokas pirkstu vingrinājumiem. Ar atšķirīgiem pirkstiem spēlējot 1, 2., 3. un 6. stīgu brīvas, spēlēsim mi minora (Em) akorda arpēdžijas. Kreiso roku pagaidām vēl neizmantosim.

3. NODARBĪBA

Padarīsim labās rokas vingrinājumus nedaudz interesantākus, spēlējot divu dažādu akordu arpēdžijas. Katra uzdevuma pirmajā taktī spēlēsim to pašu mi minora trijskaņa (Em) arpēdžiju, bet otrajā taktī pāriesim uz Sol mažora (G) arpēdžiju.

SATURS

1. Svarīgākais, kas jāzina par ģitāras uzbūvi, pirkstu numerāciju u. c.

2. Labās rokas pirkstu vingrinājumi – mi minora arpēdžijas

3. Em - G arpēdžijas

4. Hromatisks vingrinājums kreisās rokas nostādīšanai un dažas labās rokas tehnikas

5. 1. La minora (a-moll) un Do mažora (C-dur) gammas: vienā oktāvā un ar brīvajām stīgām

6. Bieži pielietoti akordi ar brīvajām stīgām

7. Mi minora (e-moll) gamma, arpēdžiju vingrinājumi un etīde mi minorā

8. Sol mažora gamma un etīdes 
DRĪZUMĀ

9. Bieži sastopamas brīvo stīgu akordu secības

10. Strinkšķināmi labās rokas ritmi, spēlējot akordus

11. Labās rokas pirkstu vingrinājumu pielāgošana akordiem: arpēdžiju pielietošana pavadījumā

12.1. Nošu lasīšana no lapas: izmantojot brīvās stīgas un notis uz pirmajām trīs ladām

13. Blūza pavadījuma spēlēšana la tonalitātē, izmantojot brīvās stīgas

14. Minora pentatonika un blūza gamma no nots La

15. Blūza solo ģitāras pamati un frāžu gatavošana improvizācijai

15.1. Blūza pavadījums - spēlējam kopā!

16. Barē vingrinājumi

17. Biežāk lietotie barē akordi no 6. un 5. stīgas

18. Barē un brīvo stīgu akordu apvienošana.

19.  Akordi no 4. stīgas bez brīvajām stīgām; mazais barē

20. Rokmūzikā izmantotie kvintu akordi (powerchords)

21. Nošu atrašanās vieta uz visa grifa un oktāvas

22. Mažora un minora gammu aplikatūras vienā oktāvā dažādās pozīcijās


23. Vēl daži barē akordi un to atrašanās vieta uz visa grifa

24. Rifu pielietošana pavadījumā. Blūzroks

25. Pentatoniku apvērsumi

26. Pentatoniku vingrinājumi


27. Solo ģitāras paņēmieni - uzsitieni, norāvieni, vibrato, piestiepieni un slaidi DRĪZUMĀ

28. Hromatiski vingrinājumi kreisās rokas pirkstu koordinācijas trenēšanai DRĪZUMĀ

30-32 Mažoras, minoras gammas, intervāli, improvizācijas vingrinājumi

37. Blūza pavadījuma piemēri DRĪZUMĀ

32. Alterētie skaņojumi DRĪZUMĀ

40. Tapinga un perkusiju tehnikas

41. Atvērtie un citi nestandarta skaņojumi (alterned tunings); divu roku tapinga tehnika

43. Ģitāras spēlēšana, turot to uz ceļiem: klēpja tapinga (lap tapping) tehnika


44. Septakordi do un sol mažorā DRĪZUMĀ

47. Senās skaņkārtas jeb mažora gammas 7 apvērsumi, tām atbilstošie akordi DRĪZUMĀ

1. ĢITĀRAS UZBŪVE
2. LABĀS ROKA VINGRINĀJUMI
3. Em - G ARPĒDŽIJAS
4. KREISĀS ROKAS NOSTĀDĪŠANA
5. La MINORA (Amoll)
6. AKORDI AR BRĪVAJĀM STĪGĀM
7. NODARBĪBA

Ģitāras spēles apguvē liela nozīme ir roku koordinācijai - saskaņotai labās un kreisās rokas darbībai. Apvienosim iepriekš apgūtos labās rokas vingrinājumus ar jaunu kreisās rokas uzdevumu - mi minora gammu. Papildus tam, lai saprastu, kā šos vingrinājumus pielietot praktiski, apgūsim arī etīdi šajā tonalitātē.

9. NODARBĪBA

Iemācīsimies pielietot iepriekš apgūtos akordus bieži sastopamās akordu secībās.

10. NODARBĪBA

Līdz ko akordus esam apguvuši, laiks iemācīties bieži lietotus strinkšķināmus labās rokas ritmus, jeb stramingu (strumming).

7. Mi MINORA (E MOLL) GAMMA
8.BRĪVO STĪGU AKORDU SECĪBAS
9. LABĀSROKAS RITMI SPĒLEI
11. NODARBĪBA

Bieži vien pavadījuma akordi tiek spēlēti ar labās rokas pirkstiem, spēlējot katru stīgu pa vienai, līdzīgi kā to darījām labās rokas vingrinājumu uzdevumos. Apvienosim šos labās rokas vingrinājumus ar akordu spēli. To mēdz saukt par arpedžāto vai arpēdžiju spēles tehniku.

12.1. NODARBĪBA

Nošu rakstu ir svarīgi apgūt katram mūziķim, tostarp ģitāristiem. Vienu pēc otras izspēlēsim visas notis bez alterācijas zīmēm (dieziem vai bemoliem) pirmajā pozīcijā - do mažora gammas notis no nots mi, jeb mi friģisko skaņkārtu.

13. NODARBĪBA

Manuprāt blūzs būtu jāapgūst katram ģitāristam, jo blūza ietekme ir jūtama dažādos mūsdienu mūzikas stilos, no džeza līdz rokam un popmūzikai. Iemācīsimies nospēlēt blūza pavadījumu la tonalitātē, izmantojot brīvās stīgas.

10. LABĀS ROKAS PIRKSTU
11. NOŠU LASĪŠANA NO LAPAS UZ
12. BLŪZA PAVADĪJUMA APGŪŠANA
13. MINORA PENTATONIKA
14. DAŽĀD BLŪZA GAMMAS RITMI
15.BLŪZA PAVADĪJUMS - SPĒLĒ AR MANI
14. NODARBĪBA

Nākamais solis ir iemācīties gammas, kuras pielietot blūza improvizācijā - la minora pentatoniku un la blūza gammu.

15. NODARBĪBA

Paliekot la minora pentatonikas un la blūza gammas rāmī, variēsim ar ritmu un nošu secību, cenšoties veidot skanīgu blūza melodiju - gatavosimies improvizācijai.

15.1. NODARBĪBA

Lai sāktu trenēties improvizēt, nepieciešams atskaņot blūza pavadījumu. Varat to paši ierakstīt, bet varat arī izmantot jau gatavu ierakstu - kā šo manis sagatavoto. Vēl labāk būtu to iemācīt kādam draugam vai draudzenei, un spēlēt kopā. Sākumā virs pavadījuma izspēlē minora pentatoniku, blūza gammu, kopā ar iepriekšējā uzdevumā mācītajiem ritma vingrinājumiem. Pēc tam variējot ar toņu secību un ritmu, centies izveidot skanīgu blūza melodiju.

16. LIELAIS BARĒ
16. NODARBĪBA

Pienācis laiks iemācīties spēlēt barē. Spēlējot barē, ar kreisās rokas rādītājpirkstu būs jānospiež visas ģitāras stīgas. Lai pieradinātu kreiso roku pie šādas slodzes, iemācīsimies barē etīdi mi minorā.

17. LIELĀ BARĒ AKORDI
17. NODARBĪBA

Iemācīsimies svarīgākos barē akordus - mažora un minora akordus, kā arī divus minora un dominantes septakorda veidus ar basa noti gan no 6., gan no 5. stīgas. Vēl iemācīsimies notis uz 6. un 5. stīgas, lai spētu atpazīt un nospēlēt šos akordus jebkurā pozīcijā. Lai nostiprinātu zināšanas, iemācīsimies dažas akordu secības.

18. NODARBĪBA

Kad esam iemācījušies barē akordus, pienācis laiks tos apvienot ar brīvo stīgu akordiem. Parasti tas var prasīt dažas nedēļas vai mēnešus patstāvīga treniņa, līdz sāks skanēt bez aizķeršanās. Iemācīsimies dažus vingrinājumus

18
19
19. NODARBĪBA

Iemācīsimies nospēlēt akordus no 4. stīgas bez brīvajām stīgām. Dažos no tiem būs jāpielieto t. s. mazais barē. Spēlējot akordus ar mazo barē, ar pirmo vai kādu citu kreisās rokas pirkstu būs jānospiež vienlaicīgi divas vai trīs stīgas.

20
20. NODARBĪBA

Kvintu akordi (nejaukt ar kvintakordiem) angliski tiek dēvēti par ''powerchords'' un tie tiek bieži pielietoti rokmūzikā. Iemācīsimies tos spēlēt no 6. un 5. stīgas.

21
21. NODARBĪBA

Viena un tā pati nots var atrasties dažādās vietās uz ģitāras grifa un solo ģitāristam ir svarīgi mācēt tās atrast. Lai to būtu iespējams izdarīt, iemācīsimies nospēlēt oktāvu aplikatūras.

22. NODARBĪBA

Tāpat kā jebkuru noti, arī jebkuru skaņkārtu mēs varam izspēlēt dažādās pozīcijās uz ģitāras grifa. Ģitāristiem jāprot atrast vajadzīgās notis jebkurā pozīcijā. Izspēlēsim mažora un minora gammas dažādās pozīcijās.

22
23. NODARBĪBA

Barē akordus ir iespējams izspēlēt arī citādākos salikumos. Zinot vairāk akordus, bagātinās balsvedības iespējas, rakstot vai aranžējot dziesmas. Iemācīsimies izspēlēt barē akordus no dažādām pakāpēm visās pozīcijās uz ģitāras grifa.

23
24. NODARBĪBA

Pavadījumu ir iespējams spēlēt ne tikai ar akordiem, bet arī izmantojot dažādus rifus. Iemācīsimies rifu, ar kuru var tikt aizstāta akordu secība 12 takšu blūzrokā.

24
25. NODARBĪBA

Ja mākam pentatoniku nospēlēt tikai vienā aplikatūrā, tas ierobežo iespējas improvizēt. Tāpēc apgūsim pentatoniku apvērsumus uz visa ģitāras grifa.

25
26
26. NODARBĪBA

Lai pentatoniku apvērsumus būtu vieglāk pielietot improvizācijā, iemācīsimies dažus vingrinājumus.

42
40.NODARBĪBA

Kad esam apguvuši ģitārspēles pamata tehnikas, varam sākt eksperimentēt ar ne tik tradicionālām ģitāras spēles tehnikām – tapingu un perkusiju tehniku.

41.NODARBĪBA

Kā minēts iepriekš, standarta skaņojums nav vienīgais veids, kā skaņot ģitāru – ir desmitiem vai pat simtiem dažādu skaņojumu, un katrs ģitārists var izvēlēties sev tīkamākos vai pat izveidot savus. Nestandarta skaņojumi tiek dēvēti arī par alterētajiem skaņojumiem (altered tunings). Iemācīsimies spēlēt arī divu roku tapinga tehnikā.

43.NODARBĪBA

Nākamo kompozīciju paredzēts spēlēt, ģitāru turot uz ceļiem, ar stīgām pavērstām uz augšu. Šāda spēlēšana tiek saukta par klēpja tapinga (lap tapping) tehniku, un tajā iespējams izspēlēt akordu aplikatūras, kā arī perkusiju spēles ritma figūras, kādas varētu būt sarežģītāk izspēlēt, spēlējot ģitāru tradicionālā veidā.

40
41
30.- 32. NODARBĪBA

Mažora gamma 2 oktāvās; Dabīgais minors; Harmoniskais minors; Melodiskais minors; Pozīciju maiņa starp gammām; Gammu vingrinājumi; Intervāli; Intervāli gammās; Improvizācija.

30-32
bottom of page